Лаборатория хизматлари рўйҳати

Tibbiyot Dunyosi  тиббиёт марказининг клиник-лабораторияси Марказий стериллаш бўлими билан таъминланган, Марказ персонали  фақат бир мартали сарф материаллари билан ишлайди.  Биз, хисоби 300 та тестга етиб қолган татқиқотлар кенг спектри олиб борамиз, ва ярим йил давомида бу кўрсаткични 500 тага етказишни  режалаштирмоқдамиз. Татқиқотларнинг асосий спектри (200 дан зиёд тестлар) бир иш куни давомида бажарилади, бу биз қатор анализларни 1-3 соат мобайнида бажаришга тайёр турганимизда.  Пациентларимиз хизматига қуйцидагиларни таклиф этамиз: 

  • Қуйидаги параметрларда қон ва сийдикнинг Биокимёвий татақиқотлари:

Биокимёвий мажмуа (17 параметрлар)
Ферментлар энзимлар
Глюкоза ва углевод алмашувининг  метаболитлари углеводного — диабет жиҳатини баҳолаш
Креатинин, мочевина ва сийдик  кислотаси
Холестерин, триглицеридлар, липидлар жиҳатини баҳолаш
Билирубин умумий, тўғридан-тўғри
Микро ва макроэлементлар 

  • Иммункимёвий татқиқотлар, шу жумладан: қалқонсимон безларнинг қондаги маркерини, буйрак усти гипофизар тизимини  аниқлаш, репродуктив тизим ва хомиладорлик мониторингини баҳолаш, хомиланинг хромосома патологияси, анемия, остеопороз скрининги, кардиомаркерлар, гепатит соҳасини баҳолаш (гепатит А,В,С, антитаначалари), қондаги, турли органлар ўсимталарига хос бўлган онкологик маркерларни аниқлаш.

ХГЧ (сурункали гонадотропин) — бачадон трофобластик ўсимтаси, тухумлар тератлари,  хорионэпителиома.
СА-15-3 — сут бези, тухумдон, простата, ўпка, ЖКТ ўсимтаси
СА 125— тухумдон, бачадон ўсимтаси, эндометрия
ПСА — простата ўсимтаси
NCE — ўпка ўсимтаси, нейробластома, лейкозлар
СА 72-4 — ошқозон саратони
Гормонал татқиқотлар — қолқонсимон без фаолиятини лабораториявий баҳолаш
Гипофизар-буйракусти тизимини баҳолаш
Репродуктив тизимни гормонал баҳолаш ва хомиладорлик мониторинги
Хомиланинг хромосома патологияси Скрининги
Анемия маркерлари
Иммунологик татқиқотлар
Гепатит соҳасини баҳолаш ( А,В,С, гепатити, уларнинг их антигенлари ва антитаначалари)

  • Кардиоспецифик оқсиллар ва юрак-қонтомир касалликлари хатарининг маркери:

Тропонин Т — Ўткир ишимик миакардда, ОКС да  миокард шикатсланиш ўчоғини аниқлаш учун ўзига хос тахлиллар.
Миоглобин — Ўткир ишимик миакардда,ОКС да диоспецифик тахлил
КФК ва МВ-КФК Ферментлар — ЎИМ кардиалгияда дифференциал  диагностика учун
С-реактив оқсил — ЎИМ ва ОКС диагностикаси учун

Қоннинг Эозинофиллар, базофилларни хисоблари  билан гемотологик татқиқи ва қоннинг, гемостаз холатини, яллиғланиш ва терапия самарадорлигини  баҳолаш мақсадида, қондаги СОЭ ни 15 дақиқада аниқлаш учун қон хужайларини миқдорий ва сифатини баҳолаш билан умумий тахлил қилиш.

  • Коагулология — фибриноген, протромбин, ПТИ, тромбин вақти, МНО экспресс-аниқлаш.
  • Умумклиникавий татқиқотлар — пешобнинг 10 асосий кўрсаткичларини аниқлаш учун экспресс-диагностика.
  • ИФА-диагностикаси — ВИЧ, ТОRCH-инфекций, гепатит мажмуаси, лямблиоз, аскаридозни  аниқлаш.
  • ПЦР-лаборатория.

В, С, D вирусли гепатитни диагнозлаш — миқдорий, сифат жиҳатини аниқлаш, генотиплаш.
ИППП Диагностикаси: хламидиозни, уреаплазмозни, микоплазмозни, герпесвирусли инфекцияни (ВПГ1, 2 типини), ВПЧ (юқори концероген хатарли инсон  папилломаси вируси) ва х.кз.

  • Паразитология, паразитлар татқиқоти ва энг оддий бўлган:

Нажасдаги Криптоспоридин-Лямблинни аниқлаш учун  Иммунохроматографик тестлар.
Ичак патогенларининг Копрологик диагностикаси ва оддий : лямблялар, амебалар, криптоспоридлар, бластоцистлар, ичак гельминтозлари татқиқот турлари.
Паразитларни қўзғатувчиларнинг Макро- ва микроскопик татқиқотлари фрагмент ва бутун гельминтларни сақлаш учун материал.
Амебиаз, токсоплазмоз, токсакароз, трихенеллез, аскаридоз, лямблиоз, криптоспоридиозларнинг селологик диагностикаси
ПЦР-диагностикаси: Криптоспоридиоз, Лейшманиоз, Энг оддий, Токсоплазмоз 

Ваше Ф.И.О *

Дата рождения *

Ваш e-mail *

Ваш номер телефона

Куда *

Причина запроса *